กระแสการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

นายประจักษ์กล่าวว่าไซเบอร์สเปซกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันของประชาชน ขณะนี้ประเทศพึ่งพาธรรมชาติที่เชื่อมต่อกันและความน่าเชื่อถือของอินเทอร์เน็ตเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงสวัสดิการสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนอย่างต่อเนื่อง อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เพิ่งกลายเป็นโลกาภิวัฒน์

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกในปีพ. ศ. 2562 ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล” นายพัชรินทร์กล่าว “เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับโครงการ” ดิจิตอลไทยแลนด์ “และ” ประเทศไทย 4.0 “ซึ่งเราได้พัฒนาและวางโครงสร้างพื้นฐานด้านการสนับสนุนที่สำคัญ ๆ เช่นเครือข่ายใยแก้วนำแสงและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นและบริการ” to-date ความรู้