เงินบาทแข็งค่าหนักกระทบท่องเที่ยวไทย หวังชาวจีนหวนกลับมา

ปีนี้ค่าเงินบาทแข็งขึ้นมามากกว่าร้อยละ 6 แล้ว ถือเป็นค่าเงินที่แข็งที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยที่พึ่งพาการส่งออกสูง อาจตกต่ำลงมากที่สุดในรอบ 5 ปี ขณะที่การท่องเที่ยวที่เป็นรายได้ที่สำคัญของไทยอีกอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งเช่นกันรายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นประมาณ 1 ใน 5 ของจีดีพีไทย

ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่อนข้างกังวลว่า หากค่าเงินบาทแข็งมากจนหลุด 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบรุนแรงคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าเกือบถึง 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวไทยน้อยกว่าที่คาดไว้ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปรับการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยปีนี้ลงมาอยู่ที่ 39.7 ล้านคน จากต้นปีที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมามากกว่า 40 ล้านคน ลดการคาดการณ์รายได้จาก 2 ล้านล้านบาทเมื่อต้นปี ลงมาเหลือ 1.95 ล้านล้านบาทที่ผ่านมา ไทยได้ใช้มาตรการยกเว้นวีซ่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำลังหารือกับทางการว่าจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวอะไรที่จำเป็นอีกบ้าง